Küsitlus


Kuusalu Keskkooli 3. klasside õpillased vastasid 2009. aasta jaanuarikuus küsimustikule internetikasutuse kohta. Küsimuste koostamisel kasutasime Veebivennaleheküljel olevat uuringut. Kokku vastasid ankeedile 44 õpilast. Vaata Wordi faili küsitlusleht.doc Järgnevalt toome ära kokkuvõtte vastustest.

1. küsimusele
, kui tihti sa kasutad internetti, vastas valdav enamus, et on sagedased internetis külastajad.
Tüdrukute aktiivsus oli siin suurem, poiste ja tüdrukute suhe sagedasel internetis surfamisel oli 3:2 tüdrukute kasuks.
interneti_kasutamine.jpg
2. küsimus oli interneti jututubade/suhtlusprogrammide külastamise põhjustest.
Siin selgus, et 61% vastanutest ei külasta üldse jututubasid ja suhtlusprogramme. Väike poiste ülekaal oli jututubade kasutajate seas (10:7)
põhjused.jpg
3. küsimuse vastustest selgus, et pea kõik lapsed on teadlikud internetis valitsevatest järgmistest ohtudest:
  • Internetist võivad arvutisse tulla ohtlikud viirused.
  • Internetist võivad end Sinu arvutisse laadida programmed, mis võivad kahjustada sinu arvutit.
  • Internetis endast ja oma kodust liiga palju infot jagades võib see jutt jõuda halbade kavatsustega inimeseni, kes võivad yeha midagi halba sulle või sinu vanematele.
  • Internetis võivad lastega rääkima hakata pahatahtlikud inimesed, kellega lapsed ei tohiks suhelda (kes võivad lastele halba teha).
23% vastajatest arvasid, et internet on hea koht uute sõprade saamiseks, kellega hiljem ka päriselus kohtuda.
Kindlasti polnud lapsed nõus järgmiste väidetega:
  • Internetis tohib kõigile öelda oma nime.
  • Internetis võib vabalt endast kõike rääkida.
  • Sul on sõpru või tuttavaid, kes kasutavad teiste laste nime, pilti või panevad teiste laste andmeid interneti jututubadesse/foorumidesse üles.
  • Internetis tohib teiste kulul nalja teha, norida ja kiusata.
  • Internetis tohib rääkida oma kodust ja öelda aadressi, kus sa elad.
3 last arvasid, et kui oled internetis või jututoas kellegagi juba sõbraks saanud, siis seda inimest võib usaldada ja talle kõigest rääkida.
Kahjuks selgus küsitlusest ka, et pooled vastanutest tunnevad lapsi, kes on käinud sellistel interneti lehekülgedel, mis on mõeldud ainult täiskasvanutele.
4. küsimus oli kokkupuutest interneti vahendusel norimise, inetute sõnadega sõimamise või kiusamisega. Õnneks ei ole enamik lastest selle teemaga kokku puutunud, kahjuks on siiski mõned juhtumid esinenud.
kiusamine.jpg